woensdag 12 maart 2014

Koptienden Naarden 1529De namen en het folionummer.

Volcken Mathijsz 2
(Jan Thonisz? 2)
Heijme Jacopsz 2
Gisbert Meijnsz 2
Willem Claes Obentsz 2
Gosen Claesz 2
Lambert Gijsen 2
ALit Willem Andries 2
Ecbert Jacopsz 2
Meijns Osgensz 2
Gosen Posch 2
Peter Tima Aertsz 2
Aelt Timansz 2
Claes Dibboutsz 2
Jan Phillipsz 2
Gerrit Jacopsz 2
Timan Petersz 2
Claes Heijnesz 2
Claes Bunscoot 2
Gerrit Colckema?? 2
Gerrit Moij 2
Jan Henricksz 2
Volcken Aertsz 2
Willem Volkensz 2
Dirck Heijnesz 2
Elbert Volkensz 2
Thonis Korsgensz 2
Ghijsbert Tijmansz 2
Jan Wout Claesz 2
Claes Rijcoutsz 2
Lijsbet Lambert Loeffen 2
Jacob Boutsz 2
Claes Heijn 2
Claes Volkensz 2
Herme Petersz 2
Lambert Aeltsz 2
Alit Elberts 2
Wout Jacobsz 2
Lambert Mathijsz 2
Peter Backer 2
Jan Willemsz 2
Freck Heijmesz 2
Marten Lap 2
Dat Gasthuijs ,binnen Naarden, 3
Jacob Dirck Jacopsz 3
Timan Heijnesz 3
Gerrit Louwesz 3
Gisbert Cornelisz 3
Cornelis Gijsbertsz 3
Nemmick Elbertsz 3
Jacob Reijersz 3
Leijsbet Claes ,Vranckes?, 3
Claes Willemsz 3
Heijnrick Lanfesz 3
Claes Aertsz 3
Cornelis Thuesz 3
Dunner Jansz 3
Claes Van Kevere 3
Cornelis Bortsz 3
Gherbrant Claesz 3
Willem van Lanfesz 3
Lambert die Metselaer 3
Gosen Lubbertsz 3
Jan Heinrickxsz 3
Wout Aertsz 3
Ouwe Peter Gerrit Louwesz 3
Peter Roetersz 3
Aelt Jansz 3
Jacob Petersz 3
Jan Lanffesz ,Krijne??, 3
Jan ????????? 3
Claes Lambertsz 3
Deliaen Lubbertsz 3
Timan Jacobsz 3
Gerrit Jansz 3
Jan Sier 3
Evert Petersz 3
Meijert Guensz 3
Jacob Campersz 3
Jacob Lambertsz ,kijnd, 3
Jan Meijnsz 3
Gerrit Dirck Jacobsz 3
Claes Dirck Jacobsz 3
Ouwe Gerrit Dirck Jacobsz 3
Tijmen Meijnsz 3
Peter Heinricksz 4
Jacob Gijsbertsz 4
Jan Gerritsz 4
Heinrick Jansz 4
Thomas Lambertsz 4
Gerrit Lambertsz 4
Evert van Ottensz 4
Roel Jacobsz 4
Willem Willemsz 4
Thonis Thonisz 4
Anschen Jansz 4
OUDE NAARDEN 4
Looch Jacobsz 4
Meijns Heinricksz 4
Claes Jansz 4
Gerrit Beresz 4
Die Susteren 4
Thonis Rijcxz 4
Lambert Guensz 4
Meijns Volkensz 4
Meijst Joest Lanffesz 4
Meijst Gerrit Claesz 4
Andries Petersz 4
Peter Jan Andriesz 4
Frans Kezmer 4
Souwe?? Tijmansz 4
Heer Clemment 4
Reijer Louwesz 4
Griet Claes Gerbrants 4
Gerrit Lambert Gijsen 4
Gerrit Boet 4
Korsgen Aertsz 4
Peter Meijsen Voghelaer 4
Claes Deijn 4
Gherbrant Mulenaer 4
Heer Frans Gerritsz 4
Aernt Jansz 4
Jan Tijmansz 4
Aernt Gisbert Lappen 4
Heijnrick Vene docht 4
Jacob Gherbrantsz 4
Claes Ghijsen 4
Heer Evert Pastoer 5
Peter Gisbert Lappen 5
Dirck Claesz 5
Beer Gerritsz 5
Bout Heijnesz 5
Heinrick Ecbertsz 5
Coman Aertsz 5
Steve Albert ,van Amersfoort, 5
Nemmick Heijnensz 5
Gosen ??? 5
Gosen Roelofsz 5
Willem Willemsz Blomedal 5
Claes Mulenaer 5
Heer Peter Jacobsz 5
Jan (Z/G)ijbertsz 5
Elbert Pott 5
Hermen Gerritsz 5
Gosen Rijcxz 5
Roel Jansz 5
Crijstiaen Gerritsz 5
Beer Aertsz 5
Gerrit Elbertsz 5
Bout Egbertsz 5
Gerrit Volkensz 5
Meijns Korsgensz 5
Jan Melisz 5
Gerrit Lambertsz 5
Frans Boutsz 5
Gijsbert Gerritsz 5
Willem Jacobsz 5
Jan Bartsz 5
Volcken Jacobsz 5
Die Pastoer ,van Heijmeberch, 5
Dat Heijlich Cruis Autaer 5
Onse Vrouwen en Sint Jacobs Autaer 5
Onse Lieve Vrouweb Autaer 5
Die Kerck ,tot Naarden, 5
Sint Loijen Autaer 5
Heinrick van Reve 5

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1524De namen en het folionummer.

Volcken Mathijsz 2
Jacob Gerritsz 2
Willem Claes Obensz 2
Gosen Claesz 2
Lambert Ghijsen 2
Alijt Willem Andries 2
Egbert Jacobsz 2
Meijns Osgens 2
Gosen Posch 2
Peter Tijmen Aertsz 2
Aelt Tijmensz 2
Peter Claesz ,van Amsterdam, 2
Dibbout 2
Jan Phillipsz 2
Gerrit Jacobsz 2
Tijmen Petersz 2
Claes Heijmensz 2
Claes Bunscoter 2
Gerrit Kolckman 2
Gerrit Moij 2
Jan Heinricxsz 2
Volcken Aertsz 2
Egbert Lambertsz 2
Dirck Heijnensz 2
Elbert Volkensz 2
Lambert Velt 2
Thonis Korsgensz 2
Ghijsbert Tijmensz 2
Jan Wouter Claesz 2
Claes Rijcoutsz 2
Lijsbet Lambert Loeffen 2
Jacob Boutsz 2
Claes Heijn 2
Claes Volckensz 2
Hermen Petersz 2
Claes Gerritsz 2
Lambert Aertsz 2
Alijt Elbertsz 2
Wouter Jacobsz 2
Lambert Mathijsz 2
Peter Backer 2
Jan Willemsz 2
Feeck Heijnensz 2
Dat Gasthuijs 3
Jacob Dirck Jacobsz 3
Tijmen Hermensz 3
Gerrit Louwensz 3
Ghijsbert Cornelisz 3
Nemmick Elbertsz 3
Jacob Reijersz 3
Lijsge Claes Vranckens 3
Claes Willemsz 3
Heinrick Lanffesz 3
Claes Aerntsz 3
Cornelis Theusz 3
Dunner Jansz 3
Claes van Kevere 3
Cornelis Bortsz 3
Gherbrant Claesz 3
Willem Jan Lanffensz 3
Lambert die Metselaer 3
Gosen Lubbertsz 3
Wout Aerntsz 3
Oudt Peter Gerrit Mouwensz 3
Peter Roetersz 3
Jacob Petersz 3
Jan Lanffen ,kijnd, 3
Jan Evertsz 3
Claes Lambertsz 3
Deliaen Lubbert 3
Tijman Jacobsz 3
Jan Sier 3
Evert Petersz 3
Meijert Guensz 3
Jacob Campersz 3
Jacob Lambert ,kijnd, 3
Willem Gherbers 3
Gerrit Dirck Jacobsz 3
Claes Dirck Jacobsz 3
Oude Gerrit Dirck Jacobsz 3
Tijmen Meijnsz 3
Jacob Ghijsbertsz 3
Jan Gerritsz 4
Heinrick Jansz 4
Thomas Lambertsz 4
Gerrit Lambertsz 4
Evert Jan Ottensz 4
Roell Jacobsz 4
Willem Willemsz 4
Jacob Tijmansz 4
Thonis Thonisz 4
Ansch Jansz 4
OUDE NAERDEN 4
Looch Jacobsz 4
Meijns Henricxz 4
Claes Jansz 4
Die Susteren 4
Thonis Rijcxz 4
Goertge Lambert  Guens 4
Meijs Volkensz 4
Meister Joest Lanffensz 4
Peter Jan Andriesz 4
Frans Kezmer 4
Gouwe Tijmens 4
Heer Clemens 4
Reijer Louwensz 4
G??? Gherbrant Claesz 4
Gerrit Boot 4
Corsge Aerntsz 4
Peter Meijnsz 4
Claes Deijn 4
Gherbert Muelenaer 4
Heer Frans Gerritsz 4
Aernt Jansz 4
Jan Tijmensz 4
Aertn Ghijsbertsz Lap 4
Henrick vene Docht 4
Jacob Gherbrantsz 4
Claes Ghijsen 5
Heer Evert 5
Peter Ghijsbert Lappensz 5
Dirck Claesz 5
Andries Claesz 5
Beer Gerritsz 5
Bout Heijnensz 5
Coman Aert 5
Steven Elbertsz ,van Amersfoort, 5
Nemmick Heijnen 5
Gosen ??wer 5
Gosen Roelofsz 5
Willem Willemsz 5
Claes Muelenaer 5
Feeck Heijnensz 5
Heer Peter Jacobsz 5
Jan Egbertsz 5
Elbert Jacobsz Potter 5
Hermen Gerritsz 5
Gosen Rijcxz 5
Roell Jansz 5
Crijstiaen Gerritsz 5
Beer Aerntsz 5
Gerrit Elbertsz 5
 Bout Egbertsz 5
Gerrit Volckensz 5
Meijns Corsgens 5
Jan Melisz 5
Ghijsbert Thonisz 5
Elbert ?ijnertsz 5
Bart Thonisz 5
Willem Jacobsz 5
Jan Bartsz 5
Volcken Jacobsz 5
Die Pastoer ,van Heijmeberch, 5
Dat Heijlich Cruijs Autaer 5
Onse Vrouwen en Sint Jacobs Autaer 5
Onse Lieve Vrouwen Autaer 5
Die Memorie?? 5
Die Kerck ,tot Naarden, 5
Sint Loijen Autaer 5

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1520De namen en het folionummer.

Volcken Mathijsz 1
Willem Claes Obensz 1
Gosen Claesz 1
Alijt Willem Andries 1
Henrick Tijmansz 1
Meijns Osgensz 1
Gosen Possch 1
Peter Tijman Aertsz 1
Aelt Tijmansz 1
Cornelis Theusz 1
Dibbout 1
Splinter Gerritsz 1
Tijman Petersz 1
Claes Bunscoten 1
Gerrit Moij 1
Jan Henricxz 1
Volken Aertsz 1
Egbert Lambertsz 1
Elbert Volkensz 2
Lambert Velt 2
Thonis Corsgens 2
Ghijsbert Tijmansz 2
Meijns Keeck? 2
Jan Wouter Claesz 2
Diewer Lambert ,weduwe, 2
Claes Rijcoutsz 2
 Lijsbet Lambert Loeffen 2
Egbert Boot 2
Jacob Boutsz 2
Claes Heijn 2
Claes Volckensz 2
Hermen Petersz 2
Claes Gerrtisz 2
Lambert Aeltsz 2
Alijt Elbertsz 2
Wouter Jacobsz 2
Lambert Mathijsz 2
Peter Backer 2
Jan Willemsz 2
Ghijsbert Aertsz 2
Dat Gasthuijs 2
Jacob Dirck Jacosbz 2
Gerrit Louwensz 2
Ghijsbert Cornelisz 2
Nemmick Elbertsz 2
Jacob Reijersz 2
Dirck ijsbrantsz 2
Lijsge Claes Vranckens 2
Claes Willemsz 2
Henrick Lanffesz 2
Claes Aertsz 2
Dijmer Jansz 2
Claes van Keveren 2
Cornelis Bortsz 2
Gherbrant Claesz 2
Lambert die Metselaer 2
Gosen Lubbertsz 2
Wouter Aertsz 3
Oude Peter Gerrit Louwensz 3
Peter Roetersz 3
Jacob Petersz 3
Jan Lanfensz 3
Claes Lambertsz 3
Deliaen Lubbertsz 3
Lubbert Coppensz 3
Louwe Jacob Louwensz 3
Tijmen Jacobsz 3
Jan Sier 3
Evert Petersz 3
Rijcout Claesz 3
Meijertsz Guesz 3
Jacob Campersz 3
Jacob Lambertsz ,kijnder, 3
Willem Gherbertsz 3
Gerrit Dirck Jacobsz 3
Claes Dirck Jacobsz 3
Oude Gerrit Dirck Jacobsz 3
Tijmen Meijnsz 3
Jan Gerritsz 3
Henrick Jansz 3
Thomas Lambertsz 3
Gerrit Lambertsz 3
Evert Jan Ottensz 3
Roell Jacobsz 3
Willem Willemsz 3
Jacob Tijmensz 3
Thonis Thonisz 3
Ansch Jansz 3
OUWE NAERDEN 3
?????? Tijmensz 3
Henrick Claesz ,van Hilfersum, 3
Claes Jansz 3
Die Susteren 3
Die Elffdusent Naergden 3
Sijmon Cupers ,kijnder, 3
Goertge Lambert Guesz 3
Meijn Volckensz 3
Meester Joest Lanffensz 3
Willem Jansz 3
Peter Jan Andriesz 4
Frans Kezmer 4
Gouw Tijmensz 4
Gerrit Willemsz 4
Reijer Louwensz 4
Dirck Petersz 4
Gerrit Boot 4
Corssge Aerntsz 4
Meijns Corssgens 4
Dirck Jansz 4
Peter Meijnsz 4
Claes Deijn 4
Gherbert Meulenaer 4
Heer Frans Gerritsz 4
Aernt Jansz 4
Jan Tijmensz 4
Aernt Ghijsbertsz 4
Henrick venen dochter 4
Jacob Gherbrantsz 4
Claes Ghijsen 4
Heer Evert 4
Dirck Claesz 4
Andries Claesz 4
Beer Gerritsz 4
Heijn Scout 4
Gerrit Andriesz 4
Coman Aert 4
Steven Elbertsz ,van Amersfoort, 4
Nemmick Heijnen 4
Gosen Nuwer??? 4
Gosen Roelofsz 4
Willem Willemsz 4
Claes Molenaer 4
Jan Melisz ,jonge, 4
Heer Peter Jacobsz 4
Jan Egbertsz 4
Elbert Jacobsz 4
Hermen Gerritsz 5
Gosen Rijcxz 5
Jan Wouter Claesz 5
Roell Jansz 5
Gerrit Reijersz 5
Beer Aerntsz 5
Gerrit Elbertsz 5
Bout Egbertsz 5
Gerrit Volckensz 5
Tijmen Hermensz 5
Meijns Corssgens 5
Jan Melisz 5
Oude Jan Melisz 5
Ghijsbert Thonisz 5
Bart Thonisz 5
Jan Bartsz 5
Volcken Jacobsz 5
Die Pastoer ,van Heijmeberch, 5
T Heijlich Cruijs Autaer 5
Die Memorie? 5
Die Kerck 5
Sinte Loijen Autaer 5

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer